Diploma in Biomedical Science
Graduand awarded Gold Medal
Lim She Yah
Graduands awarded Diploma with Merit
Tang Fengxiang Tan Qiu Xuan Eve
Mui Chin Nam Esuko Siomi
Lim She Yah Choo Pui Shan
Wong An Qi Angela Zhuo Guowei

 

Diploma in Biotechnology
Graduand awarded Gold Medal
Lim Pei Qi
Graduands awarded Diploma with Merit
Teo Chong Ming Devester Choo Yun Ming
Ang Siew Lay Jasmin See Kang Wei
Ng Wing Shan Eu Li Qing Sandra
Goh Hui Tong Lim Pei Qi
Lee Chin Chin Tee Hui Ying Doris

 

Diploma in Chemical Engineering
Graduand awarded Gold Medal
Ng Yong Choon
Graduands awarded Diploma with Merit
Tan Yong Zen Wan Wai Yew
Chia Jin Peng Gavin Boh Ping Hui
Ng Kok Seng Ng Yong Choon
Yeo Tin Wei Lee Kiat Siong Wilfred
Lee Koon Peng Lian Kai Leng Freddie
Guan Qiuhua Teoh Jason

 

Diploma in Chemical Process Technology
Graduand awarded Gold Medal
Chia Chee Geng
Graduands awarded Diploma with Merit
Wong Hoe Yong Tho Pin Da
Huang Tingfang May Wee Sui Mei
Li Mo Teo Li Hui
Chia Chee Geng Lai Yin Boh Nancy
Teong Siew Ping Tan Wei Sing
Daniel Lie Chui Tong Yang
Eng Cher Mui See Jie Yang
Ong Beng Khong Ong Wen Hui
Chew Gek Khoon Anis Binte Ab Karim
Su Jasslyn Tan Chee Yong
Ng Yi Ling Ng Chee Wee
Yeo Jie Fang Yong Si Mei
Lee Hui Qi Jazreen Lim Shu Hong
Jennifer Priya D/O Francis Lee Hui Gek Judy

 

Diploma in Optometry
Graduand awarded Gold Medal
Lim Hui Ying
Graduands awarded Diploma with Merit
Tan Li Ying Chua Wee Ling Winnie
Citra Pusvita Ng Tze Howe Benedict
Yeo Wei Han Lek Xuan
Lim Hui Ying Tay Gek Yin Janice
Foong Yoke Peng Lee Ah Lan

> Back