SP Business School

Designing Business. Defining Tomorrow

SP Business School

Designing Business. Defining Tomorrow

SP Business School

Designing Business. Defining Tomorrow

SP Business School » Life @ Biz Sch » Scholarships » More Scholarships

DTRM SCHOLARSHIP RECIPIENT LIST

 

DTRM SCHOLARSHIP RECIPIENTS LIST

Resorts World Sentosa (RWS) Scholarship

 

2012 recipient

 

Weng Wan Ying

 

 

2011 recipient

 

Lilian Li Liuxuan

 

 

 

DTRM SCHOLARSHIP RECIPIENTS LIST

RC Hotels (Fairmont Singapore & Swissotel The Stamford) Scholarship

 

2012 recipient

 

Lee Wen Juan

 

 

2011 recipients

 

Felicia Liew Xin Rong

 


 Jocelyn Ng Hui Xian

 

DTRM SCHOLARSHIP RECIPIENTS LIST

Chan Brothers Travel Scholarship

 

2012 recipient

 
Jasmine Lu Jialin

 

2011 recipients

 

Tan Sheau Jing


Lee Shu Hui

 

 

 

 

Scholarships