DARCH

Diploma in Architecture

 

SCHOOL OF ARCHITECTURE & THE BUILT ENVIRONMENT SCHOLARSHIP
S/NO NAME
1 LEE JIAN SHENG IVAN
2 YEOH KAI ZHENG
   
KUMPULAN AKITEK PRIZE
S/NO NAME
1 FONG SHEAN HUI
2 SEAN OW JOU CHERN
3 HAN JIAJUN ADRIAN
   
URA BOOK PRIZE
S/NO NAME
1 ACESON HAN CHANG CHOU
2 CHOY RUI ZHI
   
SCHOOL OF ARCHITECTURE & THE BUILT ENVIRONMENT PRIZE
S/NO NAME
1 ACESON HAN CHANG CHOU
2 CHOY RUI ZHI